Een mooi en sterk Westerwolde maak je samen!

Westerwolde is een belangrijke schakel in het Natuur Netwerk Nederland. In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de herinrichting van de natuur in Westerwolde en de Groningse en Drentse Veenkoloniën.

De Stichting Gebiedsfonds Westerwolde zet zich in om de kwaliteiten van de streek als woon-, werk- en recreatiegebied verder te versterken.

Daarom doet de Stichting Gebiedsfonds Westerwolde een beroep op iedereen die onze streek een warm hart toedraagt om het fonds financieel te steunen.

Initiatiefnemers van projecten die daaraan willen bijdragen kunnen een beroep doen op het fonds voor financiële ondersteuning.