Krachtenbundeling gemeenten voor realisatie spoorlijn een sterk signaal

We zijn enorm blij met de krachtenbundeling door de zeven gemeenten Westerwolde, Stadskanaal, Veendam, Hardenberg, Coevorden, Emmen en Borger-Odoorn om zo het belang van de komst van de voor deze regio zo belangrijke spoorverbinding nadrukkelijk te onderstrepen.

Een stevige steun in de rug op weg naar realisatie van de Nedersaksenlijn voor iedereen die zich er voor inzet. Een belangrijk signaal!

Het gaat echt om meer dan een lokale spoorverbinding

Door eensgezind op te trekken als politiek, bestuur, bedrijfsleven en onderwijs maken we duidelijk dat wij als regio’s samen achter dit project staan, dat we hem willen! Zo wordt ook duidelijk dat het gaat om een groter belang. Het gaat echt om meer dan een lokale spoorverbinding

De Nedersaksenlijn is niet alleen essentieel voor de verdere economische ontwikkeling van het aantrekkelijke woongebied in de regio tussen Veendam en Twente.Maar ook als  aansluiting op de toekomstige snelle treinverbinding van Amsterdam via Groningen naar Bremen, Hamburg en Scandinavië en toekomstige mogelijkheden voor goederenvervoer.

Verbindt mensen

In onze visie is de spoorlijn regionaal gezien ook belangrijk voor het verbinden van de locaties van verschillende (beroeps)opleidingen op alle niveaus in het gebied en het makkelijker bereikbaar maken van bedrijven en organisaties voor studenten om bijvoorbeeld stage te lopen.

Het vergroot de kans dat jongeren in het gebied blijven en dat is goed voor de economie in de hele regio.

Uitnodiging aan de landelijke politiek

Dat willen wij als stichting aan iedereen duidelijk maken, ook aan de politiek in Den Haag!

Daarom is onlangs ook aan de Commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer gevraagd om de regio te komen bezoeken.

Zo kan men zelf het enthousiasme ervaren en van vele partijen het belang horen om daadwerkelijk de Nedersaksenlijn te gaan realiseren.

Word vriend van de Nedersaksenlijn

Er zijn steeds meer mensen die realisatie van de Nedersaksenlijn belangrijk voor de regio vinden. Die melden zich aan als vriend van de Nedersaksenlijn en worden regelmatig op de hoogte gehouden via onze nieuwsbrief.

U kunt u opgeven via onderstaande link.