Inspreken PS Drenthe

Geachte aanwezigen,

Mijn naam is Henk Kwak, ik spreek als woordvoerder namens de Stichting Nedersaksenlijn. Wij zijn opgericht vanuit de drie ondernemersverenigingen uit Ter Apel en omstreken.
Ons doel is de aanleg van de missing link in het spoornetwerk tussen Groningen en Twente. Wij spreken in omdat uw Staten de Quick Scan vandaag op de agenda heeft staan.

 • We doen dit, omdat we de leefbaarheid in al zijn facetten van Oost-Groningen en Zuidoost-Drenthe willen verbeteren.
 • We zien ook de problemen die de grote steden ervaren met verkeersopstoppingen en de herverdeling van zorglocaties in onze regio.
 • We doen dit ook, omdat we als ondernemers aan den lijve ervaren hoe de jeugd, onze toekomstige werknemers maar vooral ook inwoners, naar dit gebied kijken.
 • Dik 2 uur enkele reistijd vanuit Ter Apel naar Groningen is anno 2020 voor een scholier vanuit Ter Apel gekkenwerk, de praktijk is minimaal 4,5 uur reistijd per dag.
 • Omgekeerd is het voor mensen die bij ons willen werken bijna gekkenwerk om met het openbaar vervoer bij ons te komen.
 • Begin vorig jaar hebben we als werkgroep Nedersaksenlijn een symposium in Ter Apel georganiseerd.
 • Het aantal bezoekers overtrof onze stoutste verwachtingen, haalde zelfs de landelijke media, en we worden nu regionaal voortdurend aangesproken : “hoe nu verder, wat is de status”.
 • De neuzen stonden vanaf die avond allemaal dezelfde kant op: In de richting van een doorgaande spoorlijn van Groningen naar Emmen. En vanaf Emmen verder naar Zwolle, Enschede, Rheine en grote steden in het Ruhrgebied.
 • We zijn blij met de uitspraak van toenmalig gedeputeerde Henk Brink, die de meerwaarde onderkende, maar tegelijk ook een voorbehoud maakte bij de financiering.
 • Wij zijn van mening dat de Quick Scan een goede basis is voor mogelijk vervolg onderzoek.
 • Ondertussen heeft ook de Tweede Kamer, UNANIEM, ingestemd met een haalbaarheidsonderzoek.
 • Wij vragen u als Drentse politiek om aan de bal te blijven en eventueel het haalbaarheidsonderzoek vanuit de regio, provincie Drenthe, Groningen en Overijssel, op te laten stellen, wellicht weer onder penvoering van de provincie Overijssel.
 • We mogen op dit moment niet klagen over de economische situatie, maar u en ik weten waar in het land de hardste klappen vallen als het slechter gaat.
 • Wij zijn ervan overtuigd dat deze spoorverbinding een belangrijke stap is om de conjunctuur langs het hele traject langdurig gaat verbeteren.
 • Maar wij beseffen ons ook dat het nog erg lang , misschien wel 15 of 20 jaar, kan duren, voordat deze verbinding er ligt.
 • Maar we zouden ons ook goed voor kunnen stellen dat de werkzaamheden, het laatste stukje spoor van de Nedersaksenlijn (Emmen, Ter Apel, Stadskanaal) direct aansluiten op de realisatie spoorlijn Veendam – Stadskanaal
 • De Provincie Drenthe, u profiteert van de ligging aan de grens, investeert in nationale en internationale infrastructuur en u zet zich in voor oplossingen in de toekomst, denk hierbij bijvoorbeeld aan Coevorden als spoorweg knooppunt.
 • Afsluitend vragen wij u nogmaals om als Drentse politiek leidend te blijven in het hele traject en eventueel het haalbaarheidsonderzoek vanuit de regio, provincie Drenthe, Groningen en Overijssel, op te laten stellen …. en ……
 • Wij willen graag met u deze weg gaan en vragen u om samen met uw Nedersaksische buurprovincies en gemeenten langs het trajectvragen de regie op dit dossier nu niet uit handen te geven.

dank voor uw aandacht