Krachtenbundeling 7 gemeenten voor realisatie spoorlijn een sterk signaal

De gemeenten Westerwolde, Stadskanaal, Veendam, Hardenberg, Coevorden, Emmen en Borger-Odoorn willen de Tweede Kamer helpen bij de uitvoering van de haalbaarheidsstudie naar de Nedersaksenlijn.

Wij als stichting zijn enorm blij met de krachtenbundeling door deze  gemeenten langs de lijn om zo het belang van de komst van de voor de regio zo belangrijke spoorverbinding nadrukkelijk te onderstrepen. Een stevige steun in de rug op weg naar realisatie van de Nedersaksenlijn voor iedereen die zich er voor inzet.

Groter belang

“Door eensgezind op te trekken als politiek, bestuur, bedrijfsleven en onderwijs maken we duidelijk dat wij als regio’s samen achter dit project staan, dat we hem willen! Zo wordt ook duidelijk dat het gaat om een groter belang. Het gaat echt om meer dan een lokale spoorverbinding”, zegt het bestuur van de stichting.

Internationale schakel

De Nedersaksenlijn is in onze ogen niet alleen essentieel voor de verdere economische ontwikkeling van het aantrekkelijke woongebied in de regio tussen Veendam en Twente. De stichting wijst eveneens op de aansluiting op de toekomstige snelle treinverbinding van Amsterdam via Groningen naar Bremen, Hamburg en Scandinavië en toekomstige mogelijkheden voor goederenvervoer.

Mensen binden

 In de visie van de Stichting Nedersaksenlijn is de spoorlijn regionaal gezien ook belangrijk voor het verbinden van de locaties van verschillende (beroeps)opleidingen op alle niveaus in het gebied en het makkelijker bereikbaar maken van bedrijven en organisaties voor studenten om bijvoorbeeld stage te lopen. ”Dat vergroot de kans dat jongeren in het gebied blijven en is goed voor de economie in de hele regio.”

.