Geacht College, Geachte heer Te Rietstap,

Als Stichting Nedersaksenlijn reageren wij in het kader van de ‘Samenspraak’ op het concept van het Programma Mobiliteit van uw gemeente.
“Wij zien het spoor als de ruggengraat van ons openbaar vervoersnet” zegt wethouder Alwin te Rietstap in de camera. Hij introduceert in een korte video het ‘Programma Mobiliteit’ voor de gemeente Hardenberg. Woorden van de wethouder die ons als Stichting Nedersaksenlijn uit het hart gegrepen zijn. De door Hardenberg in de woorden van de wethouder en met animaties omarmde Nedersaksenlijn is een belangrijk onderdeel van die regionale ruggengraat. Het is een spoorverbinding die meer betekent voor een grote regio en voor Hardenberg als knooppunt, dan alleen een verbinding tussen Groningen en Enschede en andersom.

De Nedersaksenlijn: Zonder overstap reizen tussen Enschede en Groningen en een nieuwe schakel in een spoornetwerk met internationale vertakkingen. Denk aan verbindingen met Rheine en Gronau. In een nog breder perspectief vormt de Nedersaksenlijn samen met de lijn Zwolle-Hardenberg ook nog eens een bypass voor de bereikbaarheid van Groningen per trein, wanneer bijvoorbeeld door werkzaamheden of calamiteiten de lijn Zwolle-Groningen niet bruikbaar is.

Het behoeft verder geen betoog dat wij als Stichting Nedersaksenlijn ons, zeker wat betreft het onderdeel ‘spoor’ achter dit Programma Mobiliteit kunnen scharen. In het kader van het verzoek om mee te denken voelen wij ons vrij enkele suggesties aan de hand te doen.

Niet op de lange baan schuiven, maar nu aanpakken en doen

Het nu voorliggende Programma Mobiliteit barst van de ambities en de innovatie, dat is mooi en juichen wij toe. Het gaat echter om wat er echt gedaan wordt. Hoe ambities en ideeën uit het Programma Mobiliteit werkelijkheid worden. En dat vraagt lef, zowel politiek als bestuurlijk, zeker waar het de Nedersaksenlijn betreft.

In het Programma Mobiliteit (P32) is als prioriteit genoemd ‘Verbetering bereikbaarheid door opwaardering van de Vechtdallijnen en op lange termijn Nedersaksenlijn (aanjagen en stimuleren)’. Om het enthousiasme rondom de Nedersaksenlijn vast te houden, zien wij de term graag krachtiger geformuleerd in termen als bijvoorbeeld ‘op zo kort mogelijke termijn’. ’Waarom niet gewoon binnen 15 jaar?’ vroeg gedeputeerde Cees Bijl zich af tijdens de Provinciale Statenvergadering Drenthe van 22 januari van dit jaar. Ja, waarom niet?

Door de vaart erin te houden, voorkomen we dat er wordt geschoven met dit project, ook door andere instanties. Op korte termijn hebben we deze impuls voor de hele regio nodig en specifiek voor Hardenberg is het wenselijk de positie van de stad als regionaal centrum en ‘spoorwegknooppunt’ te versterken. Juist zo’n programma als dit is een goede plaats om een krachtig signaal af te geven richting andere partijen en actieve ondersteuning van de lobby voor de realisatie van de Nedersaksenlijn na te streven.

Een soepel en innovatief OV-systeem

Goed bereikbare economische kernen zoals Hardenberg krijgen door een slim en soepel OV-systeem, snelle fietsroutes en goede spoorverbindingen, een groter achterland waar het gaat om het de aantrekkelijkheid voor bedrijven en onderwijsinstellingen. De noodzaak om ‘elders’ te gaan wonen voor studie en opleiding neemt af. De band met het eigen gebied blijft en daarmee het behoud van kennis en vaardigheden.

In onze visie bij de Nedersaksenlijn gaat het dus om meer dan spoor alleen. Het gaat ook om de bereidheid om toekomstgericht te investeren in bereikbaarheid. Wij zijn ervan overtuigd dat mede gezien de huidige ontwikkelingen in de maatschappij ‘de eigen regio’ voor mensen en voor de economie steeds belangrijker wordt. Hierdoor zal het regionaal reizigersverkeer de komende jaren sterk groeien. Wacht dus niet met zaken als comfortabele parkeervoorzieningen voor de fiets en de auto totdat parkeerplaatsen en stallingen vol zijn. Wees voorbereid op de groei en maak van het OV een zo aantrekkelijk mogelijke manier van reizen.

Wij bepleiten ook nadrukkelijk het experimenteren en investeren in nieuwe technologie en vervoersmethodes. Denk daarbij aan elektrische en waterstofbussen in het OV, aan zelfrijdend transport naar bijvoorbeeld bedrijventerreinen, onderwijsinstellingen en andere locaties die veel verkeersbewegingen aantrekken, maar ook aan OV- of deelfietssystemen. Dit kan handig worden gecombineerd met een app met reisinformatie en een boekingssysteem. Durf zoiets als regio langs de lijn aan te pakken; gemeente- en provinciegrens overschrijdend. Laat daarnaast jongeren volledig vrij meedenken over vervoersystemen en methodes, bijvoorbeeld met behulp van hackatons. Met Hardenberg in de lead.

Wat zou het bijvoorbeeld mooi zijn – even wegdromend – wanneer we in de regio de eerste verbinding zouden krijgen waarbij je letterlijk met de fiets naar de trein gaat, in de trein reist met je fiets en met de eigen fiets ook het laatste stuk op de plaats van bestemming aflegt. Een ride-on ride- off fietstrein dus. Nog nergens te vinden. Een mogelijkheid om het reizen voor werknemers en toeristen nog aantrekkelijker te maken.

Stichting Nedersaksenlijn

De Stichting Nedersaksenlijn zet zich in voor de realisatie van de Nedersaksenlijn. De stichting komt voort uit een initiatief van een aantal ondernemers en weet zich inmiddels al gesteund door alle ondernemersorganisaties langs het hele beoogde tracé tussen Hardenberg en en Veendam. De groep ‘Vrienden van de Nedersaksenlijn’ omvat inwoners, bedrijven, instellingen en organisaties en deze groep is sterk groeiende.

Met vriendelijke groet,

Melle Mulder

Voorzitter stichting Nedersaksenlijn