Vergaderdata

Het bestuur vergadert ongeveer drie keer per jaar. Aanvragen moeten uiterlijk drie weken voorafgaand aan de vergadering compleet zijn ingediend. Neem vooraf even contact op met het fonds: simone@gebiedsfondswesterwolde.nl

De eerstvolgende bestuursvergadering is op 10 oktober 2019.