Fonds steunen

klooster Ter Apel

Het mooi houden en promoten van onze streek is een zaak van álle Westerwolders samen – burgers, boeren, bedrijven, organisaties en overheden. Daarom doet de Stichting Gebiedsfonds Westerwolde een beroep op iedereen die onze streek een warm hart toedraagt om het fonds financieel te steunen.

Klein of groot, elke donatie wordt op prijs gesteld en komt rechtstreeks ten goede aan projecten. Steunen kan in vele vormen. Bijvoorbeeld een eenmalige gift of schenking (aftrekbaar voor de belasting), een jaarlijkse donatie, financiële sponsoring, legatering etc.

Investeren is winst. Hoe mooier we Westerwolde samen maken, hoe groter de winst zal zijn in termen van leefbaarheid en economische welvaart door toerisme en recreatie. Via steun aan het Gebiedsfonds kunnen bedrijven, boeren en burgers een stukje van die winst investeren in de toekomst. Niet alleen om ‘iets terug te doen’ maar ook uit welbegrepen eigenbelang. Voor bedrijven is het een aantrekkelijke vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen, dicht bij huis en met direct zichtbaar resultaat.

ANBI-keurmerk

De stichting heeft het ANBI-keurmerk, waardoor uw bijdrage vaak aftrekbaar is bij inkomsten- of vennootschapsbelasting. We helpen u hierbij graag op weg.