Identiteit

Bourtange

Dit zijn projecten gericht op cultuurhistorische en archeologische waarden, alsmede het bevorderen van de leefbaarheid in de leefomgeving.

Voorwaarden:

  • Het project draagt zichtbaar bij aan het versterken van de gemeenschap en het bewustzijn van de culturele geschiedenis van Westerwolde
  • Er is aantoonbaar een relatie te leggen met activiteiten, producten of waarden die historisch kenmerkend zijn voor Westerwolde
  • Het project is gedragen door de inwoners van Westerwolde en zij dragen ook actief bij aan het project
  • Er mag geen sprake zijn van een bestaand project dat elders al is beproefd
  • Het project valt buiten bestaande regelingen omtrent leefbaarheid van overheden