Natuur

Dit zijn projecten gericht op natuur, landschappelijke waarden en biodiversiteit.

Voorwaarden

  • Het project zorgt voor behoud, herstel en ontwikkeling van natuur, landschap en biodiversiteit die kenmerkend is voor het gebied Westerwolde.
  • De beleving van die waarden neemt door het project aantoonbaar toe.
  • Het project valt buiten het bestaande takenpakket van de aanvrager.